Energija

1 kg propana zamjenjuje:

  • 3-6 kg drva
  • 1,5-2 kg ugljena
  • 1,33 l lož ulja
  • 1,21 m3 zemnog plina
  • 13,8 kWh električne energije
Anketa
Koristite li plin u kućanstvu?